<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Archief +

Seminarie: De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen: wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen?

4 december 2018 – Brussel

VOORSTELLING

Studievoormiddag De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen:
wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen?

Bedrijfsgeheimen zijn voor een onderneming van cruciaal belang. De Europese richtlijn 2016/943 beoogt ondernemingen de nodige middelen te bieden om hun bedrijfsinformatie en know-how te beschermen en is nu intussen omgezet in Belgische wetgeving. Tijdens dit seminarie wordt het nieuwe wetgevende kader en de gevolgen ervan voor ondernemingen op praktijkgerichte wijze besproken. De sprekers leggen uit wat ondernemingen kunnen doen in geval van inbreuken op hun bedrijfsgeheimen en hoe zij zich hier optimaal tegen kunnen beschermen. Daarnaast worden bedrijfsgeheimen ook gekaderd ten aanzien van de bestaande IE-rechten en worden de respectieve voor- en nadelen hiervan uiteengezet.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

  • Wat moet u weten over de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen?
  • Welke stappen moet u zetten om uw rechten te optimaliseren?
  • Zijn er wijzigingen die u in uw contracten kan/moet doorvoeren?
  • Wat moet u doen in geval van inbreuk?
  • Hoe verhoudt het bedrijfsgeheim zich tot de bestaande IE-rechten en eerdere strafbepalingen?
  • ...

Voor meer informatie, klik hier

SPREKERS

Jeff KEUSTERMANS, advocaat-vennoot bij & De Bandt, lid van de Balie van Brussel en New York
Karel JANSSENS, advocaat bij & De Bandt, lid van de Balie van Brussel
SYLVIA DE GRAAF, advocaat bij & De Bandt, lid van de Balie van Brussel

PROGRAMMA

10u00 Ontvangst met koffie
10u30 Deel 1: Systematisch overzicht van het wetgevend kader 
11u30 Korte pauze
11u45 Deel 2: Praktische aanpak voor de onderneming 
12u45 Broodjeslunch
13u30 Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats

Dinsdag 4 december 2018 – 10u00-13u30
Advocatenkantoor & De Bandt
Ijzerlaan 19
1040 Brussel

Deelnameprijs

€ 123,97 excl. btw (€ 150 incl. btw) Deelname aan het seminarie, documentatie, onthaalkoffie en broodjeslunch inbegrepen. 
Studenten en stagiairs genieten 20% korting en betalen € 99,17 (excl. btw).

(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 123,97)

Documentatie

De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op het seminarie

Doelgroep

Bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders en advocaten

Permanente vorming

OVB, IAB en BIBF (in aanvraag)

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 123,97

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier

Inlichtingen

Larcier Opleiding
opleiding@larciergroup.com
gratis nummer: 0800 39 067

Inschrijven via elektronisch inschrijfformulier

 

Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier