<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Archief +

Studienamiddag: De vennootschap en de vereniging – vormen, aansprakelijkheid en bestuur anno 2019

Nieuwe datum! Donderdag 4 april 2019 i.p.v. donderdag 31 januari.

VOORSTELLING

Het recent goedgekeurde Wetboek van vennootschappen en verenigingen voert tal van ingrijpende innovaties in. 

Daarom opent deze studiedag met beknopt overzicht van de voornaamste wijzigingen, uiteengezet door Kristof Maresceau, die ook de inwerkingtreding en het overgangsregime zal bespreken.

Vervolgens gidst Esther Goldschmidt u door het positief recht inzake de aansprakelijkheid van aandeelhouders, aan de hand van praktische voorbeelden en toepassingen in de rechtspraak. 

Het nieuwe WVV introduceert ook een nieuw bestuursmodel voor de NV, namelijk een duaal bestuursmodel met een directieraad en een raad van toezicht. Jan Delanote maakt u wegwijs in de nieuwe reglementering.

Katrin Meerts staat vervolgens stil bij het begrip “(feitelijke) vereniging”. De feitelijke vereniging bezit geen rechtspersoonlijkheid, zodat ook de gevolgen hiervan inzake o.a. aansprakelijkheid worden onderzocht. 

Tenslotte bespreekt Rutger Van Boven de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen, met verwerking van alle relevante wijzigingen in de wetgeving.

SPREKERS

Kristof Maresceau, Senior associate bij Laga, deeltijds verbonden aan de UGent en auteur van het werk 'De Vennootschap & Haar nieuw ontwerp-wetboek'

Esther Goldschmidt, Advocaat-medewerker (vennootschaps- en verenigingsrecht en M&A), ALTIUS en auteur van het werk 'Aandeelhoudersaansprakelijkheid'

Jan Delanote, Advocaat bij Elegis en auteur van het werk 'Inrichting van het directiecomité'

Katrin Meerts, Advocate bij Metis Advocaten en auteur van het werk 'De feitelijke vereniging: nuttig instrument of nieuwe kleren van de keizer?'

Rutger Van Boven, Partner BDO (hoofd estate planning) en auteur van het werk 'De Belgische stichting'

PROGRAMMA

12u30-13u00: onthaal met broodjeslunch

13u00-14u00: Kristof Maresceau – Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV): krachtlijnen en inwerkingtreding

 • Stand van zaken inzake het WVV
 • Overzicht van de belangrijkste wijzigingen
 • Impact op de bestaande rechtspersonenvormen
 • Inwerkingtreding
 • Overgangsregime

14u-14u45: Esther Goldschmidt – Aandeelhoudersaansprakelijkheid

 • Algemene kadering. Rechtspersoon t.o.v. niet-rechtspersoon, beperkte aansprakelijkheid t.o.v. onbeperkte aansprakelijkheid
 • Aandeelhoudersaansprakelijkheid als correctief op de beperkte aansprakelijkheid – technieken van aansprakelijkheid
 • Oprichtersaansprakelijkheid en actuele ontwikkelingen Ontwerp-WVV
 • Aansprakelijkheid als feitelijk bestuurder en link met voorstel om bestuurdersaansprakelijkheid te beperken tot een forfaitair bedrag

14u45-15u30: Jan Delanote - Directieraad: “duaal bestuur”

 • Keuze voor directieraad
 • Oprichting ervan
 • Benoeming en ontslag van directieleden
 • Bezoldiging van directieleden
 • Aansprakelijkheid van directieleden

15u30-15u45: koffiepauze

15u45-16u30: Katrin Meerts – De Feitelijke Vereniging

 • Het begrip Feitelijke Vereniging, waarbij een afweging wordt gemaakt tegenover de vzw
 • Het ontbreken van rechtspersoonlijkheid, en de gevolgen hiervan;
  Gevolgen voor de procesbevoegdheid
  De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden (met inbegrip van een bespreking van het arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 20 juni 2013)
  De functionele rechtspersoonlijkheid
  Een eventueel afgescheiden vermogen
 • Bespreking van enkele toepassingsgevallen

16u30-17u15: Rutger Van Boven – De Belgische Stichting

 • Wijzigingen die de V&V-wet aanbrengt aan het wettelijk kader
 • Inwerkingtreding
 • Gevolgen voor bestaande stichtingen
 • Impact van de wijzigingen voor het gebruik van de private stichting in het kader van een successie- en vermogensplanning

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
Nieuwe datum!
Donderdag 4 april 2019, 12u30 tot 17u15
Hotel Mercure Roeselare
Accent Business Park, Kwadestraat 149B, 8800 Roeselare

Deelnameprijs
€ 194,21 excl. btw
 (€ 235 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, documentatie, koffiepauze en broodjeslunch inbegrepen.
Voor studenten en stagiairs gelden speciale prijzen (-20% korting), zie online inschrijfformulier. 
Voor leden Instituut voor Bedrijfsjuristen gelden speciale prijzen (-30% korting): € 135,95 excl. btw (€ 164,50 incl. btw), zie online inschrijfformulier.

Optioneel: voordeelaanbod voor deelnemers: 15% korting op de volgende 4 interessante werken. (zie inschrijfformulier) 

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Doelgroep
Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants

Permanente vorming
OVB (4 punten), CNKNOT (4u), IBJ (goedgekeurd), IAB (4u) en BIBF (4u)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911. 

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier.

Inlichtingen

Larcier Opleiding
opleiding@larciergroup.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier