<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Archief +

Studieavond Werk & Privacy

VOORSTELLING

In mei 2019 is de GDPR precies een jaar van kracht. Er heerst binnen bedrijven echter nog veel onduidelijkheid over de concrete invulling van het recht op privacy en het recht op gegevensbescherming in een werkomgeving. Nochtans hebben deze rechten verregaande gevolgen in tal van domeinen zoals e-monitoring, track & trace, camerabewaking,...
In deze opleiding zullen de privacygerelateerde vragen waarmee werkgevers geconfronteerd worden, op een praktische manier besproken worden. 

Onder meer volgende vragen komen aan bod:


 • Wat zijn de algemene principes inzake privacy en gegevensbescherming?
 • Hoe moet de werkgever omgaan met privacy en gegevensbescherming in het kader van e-monitoring, aanwerving, track & trace, opname van telefoongesprekken en tal van andere concrete topics?
 • Welke sancties riskeert de werkgever bij overtredingen van de regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming?

SPREKERS

Inger VERHELST, advocaat- partner Claeys & Engels met ervaring als advocaat bij Stappers, Eliaerts & Advocaten. Specialisatie in werknemerswet, juridische bijstand en arbeidsovereenkomsten. Adviseur m.b.t. individuele en collectieve arbeidskwesties. Licentiaat in de rechten aan KULeuven en kandidaat in de rechten aan UAntwerpen met opleiding van Europees wetgeving inzake gegevensbescherming- gecertificeerde DPO aan Solvay Brussels School.

Leen PEETERS, advocaat senior associate Claeys & Engels. Specialisatie in arbeidsrecht, privacy en arbeidsovereenkomsten. Afgestudeerd aan UAntwerpen met masterdiploma in de rechten en aanvullend master in sociaal recht aan VUB. Ervaring als Erasmus-student aan Universiteit Nice Sophia Antipoli in Frankrijk. 

Wouter VAN LOON, advocaat medewerker Claeys & Engels met ervaring als advocaat bij Schoups. Afgestudeerd aan UAntwerpen met master diploma in de rechten (Publiekrecht/ Sociaal recht) en het diploma van Master in de Taal- en Letterkunde (Frans en Italiaans). Hij geeft cliënten advies in onderwerpen met betrekking tot HR en gegevensbescherming. Hij spreekt regelmatig op interne en externe seminaries over gegevensbescherming.


Sam CONIX, advocaat medewerker Claeys & Engels met ervaring als lid van Raad van Bestuur en vrijwilliger Legale Ondersteuning bij MdM. Adviseur m.b.t. individuele en collectieve arbeidsrechtelijke kwesties, sociale zekerheid en HR-gerelateerde zaken. Gespecialiseerd in arbeidsrecht. 

>> De sprekers schreven allen mee aan het boek 'Werk & Privacy', in de reeks Werk & 

PROGRAMMA

18u00 Ontvangst met broodjes
18u30 Uiteenzettingen

Thema 1: algemene principes inzake privacy en gegevensbescherming toegepast op de werksfeer (EVRM, GDPR en Belgische Gegevensbeschermingswet) 
Inger Verhelst, Leen Peeters & Wouter Van Loon

 • Grondrecht op privacy en gegevensbescherming
 • Basisbeginselen van de GDPR en rechtsgronden met bijzondere aandacht voor de ondergeschikte positie van werknemers
 • Transparantiebeginsel: waarover moeten werkgevers informeren en hoe? 
 • Beveiliging en inbreuken (data breaches): te ondernemen stappen 
 • Aanstelling van een Data Protection Officer: wanneer is het nodig en/of nuttig? 

Thema 2: specifieke topics 
Inger Verhelst, Leen Peeters, Wouter Van Loon & Sam Conix

 • Respect voor de privacy bij aanwerving: (on)mogelijkheden van background screening 
 • Gebruik van foto’s en biometrische gegevens 
 • Camerabewaking op het werk: specifieke aandachtspunten
 • Mag een werkgever de e-mails en het internetverkeer van zijn werknemers controleren? 
 • Social media: grenzen aan de vrije meningsuiting 
 • Publieke sector: bijzondere aandachtspunten 

Thema 3: sanctionering en controle 
Leen Peeters & Sam Conix

 • Hervorming van de Gegevensbeschermingsautoriteit 
 • Controlemaatregelen en sancties 
 • Antigoon rechtspraak: evolutie
 • Toepassingen in onze buurlanden 

Thema 4: tips & tricks
Inger Verhelst & Wouter Van Loon

20u30 Receptie
21u00 Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
Nieuwe datum!
Donderdag 17 oktober 2019, 18u00 tot 21u00
Kantoor Claeys & Engels 
Posthofbrug 12, 2600 Berchem (Antwerpen)

Deelnameprijs

€ 202,48 excl. btw  (€ 245.00 incl. btw): Deelname aan de studieavond, documentatie, broodjes, receptie en het boek 'Werk & Privacy' t.w.v. € 62 inbegrepen.
Studenten en (advocaat-)stagiairs genieten 20% korting en betalen € 161,98 (excl. btw). Studenten dienen een kopie van de studentenkaart over te maken op orders@larcier.com
Leden Instituut van de Bedrijfsjuristen genieten 30% korting€ 141,74 excl. btw (€ 171,50 incl. btw)

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 202,48

Voor meer informatie over de reeks Werk &, klik hier

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studieavond

Doelgroep
Advocaten, magistraten, HR-verantwoordelijken, bedrijfsjuristen, Data protection officers, privacy-adviseurs, sociale secretariaten, werknemers- en werkgeversorganisaties

Permanente vorming
OVB (2 punten) en IBJ (goedgekeurd)

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 202,48

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911. 

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

U bent abonnee op Larcier Training Deals All Inclusive en u wenst u in te schrijven voor deze opleiding? Contacteer trainingdeals@larcier.com

Inlichtingen

Larcier Opleiding
training@larcier.com
gratis nummer: 0800 39 067


>>> Voor meer informatie en inschrijvingen

Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You