<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Archief +

Studienamiddag 'Vereffening/verdeling: procedurele topics)

VOORSTELLING

In deze opleiding wordt de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling (na echtscheiding en na overlijden) vanuit procesrechtelijke invalshoek onder de loupe genomen. 

Deze opleiding geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer inzake de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling. Daarnaast analyseert de spreker enkele knelpunten op procedureel vlak in de procedure van vereffening en verdeling en suggereert hij oplossingen inzake de optimale aanpak van bepaalde procedurele problemen in dit domein. 

Deze opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door de praktijkgerichte aanpak. De concrete problemen waarmee de rechtspracticus actief in het domein van het familiaal vermogensrecht - en meer in het bijzonder van de procedure inzake gerechtelijke vereffening en verdeling - dagelijks worstelt worden belicht, geanalyseerd en beantwoord.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Vanaf wanneer is beslag mogelijk krachtens een staat van vereffening? 
 • Hoe kan een schuldeiser van een erfgenaam zijn rechten vrijwaren tijdens de vereffening en verdeling?
 • Kan een schuldeiser inbreng vorderen namens zijn schuldenaar-erfgenaam?
 • Verjaren de vergoedingsaanspraken van echtgenoten?
 • Hoe moet de afgifte worden gevraagd van een (algemeen) legaat van het beschikbaar deel? 
 • ...

SPREKER

Bart VAN DEN BERGH, Raadsheer hof van beroep Antwerpen,  magistraat met opdracht Hof van Cassatie, wetenschappelijk medewerker U.Hasselt en co-auteur van het boek “de rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten” en auteur van het boek "De vervanging van de notaris".

PROGRAMMA

13u30 Onthaal
14u00 Deel 1
15u30 Koffiepauze
15u45 Deel 2
17u15 Einde

Volgende punten komen aan bod:

 • Tussengeschillen en het tussentijds proces-verbaal 
 • De staat van vereffening als uitvoerbare titel 
 • Vervanging van de notaris 
 • Deskundigenonderzoek bij vereffening-verdeling 
 • Verjaring in de vereffening-verdeling
 • Het kantmeldingsvereiste bij vereffening-verdeling
 • De actio pauliana in de vereffening-verdeling 
 • Tussenkomst van derden in de vereffening-verdeling 
 • Schuldeisers en uitvoering voor nalatenschapsschulden 
 • De zijdelingse vordering in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling 
 • De “fictieve” vereffening en verdeling bedoeld voor schuldeisers 
 • Uitvoeringsperikelen bij vereffening-verdeling 
 • De procedure tot legaatsafgifte 
 • Dading bij vereffening en verdeling
 • Informatieplicht van de notaris bij vereffening en verdeling
 • De rol van de notaris-vereffenaar bij verstek van een of meerdere partijen 
 • Het beschikkingsbeginsel in de vereffening-verdeling 
 • Betwistingen inzake notariskosten 
 • Gerechtskosten en vereffening-verdeling

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats (meerdere data/locaties)
Vrijdag 13 september 2019, 13u30 tot 17u15
Faculty Club
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

OF

Vrijdag 29 november 2019, 13u30 tot 17u15
STAM
Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

Deelnameprijs
€ 194,21 excl. btw (€ 235.00 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, documentatie en koffiepauze inbegrepen.
Voor studenten en stagiairs gelden speciale prijzen (-20% korting): € 155,37 excl. btw (€ 188 incl. btw).
Studenten dienen een kopie van de studentenkaart over te maken op orders@larcier.com

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Doelgroep
Advocaten, notarissen, magistraten en bemiddelaars

Permanente vorming
OVB (3 punten) en CNKNOT (3u)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911. 

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

U bent abonnee op Larcier Training Deals All Inclusive en u wenst u in te schrijven voor deze opleiding? Contacteer trainingdeals@larcier.com

Inlichtingen

Larcier Training
training@larcier.com

>>> Voor meer informatie en inschrijvingen
Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You