<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Archief +

Webinars: Echtscheiding - twee actuele topics

Webinars: Echtscheiding - twee actuele topics
11 Juni 2020


Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.

Tijdens deze webinars worden twee actuele topics inzake echtscheiding behandeld:

1. EOO en EOT: aandachtspunten anno 2020

2. Echtscheiding en gezamenlijke onderneming: de impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving


Sprekers

Mr. Steven Brouwers, advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

Mr. Sofie Longerstay, advocaat Divide Law


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten


Programma
12u30 Eerste webinar: Echtscheiding anno 2020: een praktijkgerichte analyse (incl. Q&A)
(mr. Steven Brouwers)

Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
- Er is maar één echtscheidingsgrond: de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Enkele toepassingen.
- De verplichte persoonlijke verschijning. Wat zijn de sancties?
- Akkoorden gesloten tijdens de echtscheidingsprocedure zowel m.b.t. de uitkering na echtscheiding als de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen.
Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)
- De onterving van de langstlevende echtgenoot in de EOT-akte.
- Het onderscheid tussen een vrijwillige en een onvrijwillige onverdeeldheid.
Art. 815 BW kan buiten spel gezet worden.

14u30 Pauze

15u00 Tweede webinar: Onderneming en echtscheiding (incl. Q&A)
(mr. Sofie Longerstay)

Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?
Eenmanszaak versus vennootschap
- Huwelijkscontract
- Statuten
- Aandeelhoudersovereenkomst
Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus
- Aandelen vennootschap
- Schuld/vordering rekening-courant
- Kapitalen individuele levensverzekering
- Beroepsgoederen
- Cliënteel
Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten
- Vermogensverschuivingen rechtgezet
• gemeenschapsstelsels: nieuw artikel 1432 B.W. en de meerwaarde van eigen vermogensbestanddelen in een wettelijk stelsel
- Opfrissing wat betreft schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
• rechtsgrond(en)
• meerwaarde eigen aandelen
• vergoeding onbezoldigde arbeid in stelsels van scheiding van goederen (meewerken in onderneming echtgenoot)
• intresten op schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
• verdeling aandelen bij echtscheiding voor en na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
• waardering: tijdstip, actualisatie en deskundige
- Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en “piercing of the corporate veil”
Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht
- Opfrissing
- Wanneer nuttig ?
- Handige tips aan de hand van praktische cases
Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding
Georkestreerd faillissement ?

17u00 Voorzien einde

Praktische informatie
DATUM

Donderdag 11 juni 2020 | 2 Webinars 12:30 – 17:00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
U kan de opleiding herbeluisteren gedurende 12 maanden.

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
NKN: in aanvraag
IGO: in aanvraag
IAB: in aanvraag
BIBF: in aanvraag


PRIJS

195 euro (prijzen excl. btw)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.


>> online inschrijven
Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You