<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Archief +

Sociaal recht en COVID-19

analyse en praktische vragen


Sociaal recht en COVID-19: analyse en praktische vragen

Het had anders kunnen gaan, maar de komst van het coronavirus in België en de drastische maatregelen die volgden om het te proberen inperken, hebben de arbeidswereld verrast.

Door hun sociaalrechtelijke praktijk werden de auteurs van dit witboek onmiddellijk geconfronteerd met talrijke vragen betreffende de gevolgen van deze maatregelen op de arbeidsrelaties en de mogelijkheden, voor de werkgever, om beroep te doen op de systemen van tijdelijke werkloosheid.

Onderhavig witboek brengt een samenvatting van hun analyse van de voornaamste praktische vragen vandaag.

 

>>> Download kosteloos dit witboek

Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You