<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

RSS

Wat is een RSS-bericht?

Via deze berichten wordt u op een eenvoudige manier op de hoogte gehouden van de actualiteiten op het domein dat u interesseert. Zodra er een nieuw nummer van een tijdschrift op Strada lex beschikbaar is, verschijnt de inhoudstafel van dit nummer op uw scherm. U hoeft slechts de titel aan te klikken die u interesseert en u krijgt meteen toegang tot het desbetreffend artikel.

Wat hebt u nodig om RSS-berichten te kunnen ontvangen?

Om automatisch de laatste RSS-berichten te ontvangen kunt u het volgende doen:

 • U kunt specifieke leessoftware aanschaffen. Er bestaan verschillende gratis RSS-lezers. Wij raden u RSSreader aan omdat de berichten die beschikbaar zijn via Strada lex geoptimaliseerd zijn om via dit programma te werken. Zodra u het programma hebt geïnstalleerd kunt u onbeperkt RSS-berichten lezen.
 • Deze berichten kunnen ook gelezen worden via onlineprogramma's zoals Bloglines.
 • U kunt RSS-berichten ook lezen in verschillende browsers, onder meer in Opera 7.5 en Mozilla Firefox (basispakket, of met Sage-extensie).

Hoe selecteert u de beschikbare RSS-berichten op Strada lex?

Plaats uw cursor op de pictogrammen, klik met de rechtermuisknop en kies "snelkoppeling kopiëren" of "adres van de link kopiëren". Volg vervolgens de instructies van uw RSS-lezer om een bericht toe te voegen.

Lijst van beschikbare RSS-berichten op Strada lex:

RSS - Tijdschriften

 •  Laatste update
 •  Actua Leges
 •  Ad Rem
 •  Administration publique (Trimestriel)
 •  Annales de droit de Louvain
 •  Arbeidsrecht Journaal
 •  Arresten van het Hof van Cassatie
 •  Auteurs & Media
 •  b-Arbitra
 •  Bericht aan het notariaat
 •  Bulletin de l'OECCBB
 •  Bulletin de la procédure et des voies d'exécution
 •  Bulletin social et juridique
 •  Burger, bestuur & beleid
 •  Cahier du juriste / Cahier van de jurist
 •  Cahiers Antwerpen Brussel Gent
 •  Cahiers droit européen
 •  Carbon & Climate Law Review
 •  Chroniques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken
 •  Comité d'études et de législation / Comité voor studie en wetgeving
 •  Competitio - Tijdschrift voor Belgische Mededinging
 •  Competition and Regulation in Network Industries
 •  De Gerechtsdeurwaarder
 •  De Sociale maand
 •  Deontologie & Tuchtrecht
 •  DPO news
 •  Droit bancaire et financier / Bank- en Financieel Recht
 •  Droit de la consommation / Consumentenrecht
 •  Droit pénal de l'entreprise
 •  Entertainment. Journal européen et international de droit Media – Art - Culture
 •  Euredia
 •  European Competition and Regulatory Law Review
 •  European Data Protection Law Review
 •  European Food and Feed Law Review
 •  European Journal of Policing Studies
 •  European Journal of Risk Regulation
 •  European Journal of Social Law
 •  European Journal of Social Security
 •  European Labour Law Journal
 •  European Networks Law and Regulation Quarterly
 •  European Pharmaceutical Law Review
 •  European Public Private Partnership Law Review
 •  European State Aid Law Quarterly
 •  European Structural and Investment Funds Journal
 •  Europees vervoersrecht / European transport law
 •  Forum - Périodique d'information de l'Ordre français des avocats du barreau du Bruxelles
 •  Forum de l'assurance
 •  Forum de l'immobilier
 •  Het Fiscaal Weekoverzicht
 •  ICRL – International Chemical Regulatory and Law Review
 •  In foro
 •  Ius & Actores
 •  Journal de droit européen (voorheen J.T.D.E.)
 •  Journal de droit fiscal
 •  Journal des Juges de Paix / Tijdschrift van de Vrederechters
 •  Journal des Juges de Police / Tijdschrift van de Politierechters
 •  Journal des tribunaux
 •  Journal des tribunaux du travail
 •  Journal du Droit des Jeunes
 •  Journal européen des droits de l'homme / European Journal of Human Rights
 •  Jura Falconis
 •  Jurim Pratique - Revue pratique de l'immobilier
 •  JurisNews - Concurrence et pratiques commerciales déloyales
 •  JurisNews - Droit public européen
 •  JurisNews - Fonction publique européenne
 •  JurisNews - Investment Management
 •  L'entreprise et le droit / Tijdschrift voor Aannemingsrecht
 •  L'Huissier de justice
 •  L'Observateur de Bruxelles
 •  La semaine fiscale
 •  La semaine sociale / Het Sociaal Weekoverzicht
 •  Larcier Cassation
 •  Le Mois social
 •  Le Pli Juridique
 •  Les pages - Obligations, Contrats et Responsabilités
 •  Limburgs Rechtsleven
 •  Lokale en Regionale Belastingen
 •  Maastricht Journal of European and Comparative Law
 •  Managing Lawyer – L'entrepreneur éthique
 •  Marchés Contrats publics / Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten
 •  McGill Journal of Sustainable Development Law
 •  Milieu- en Energierecht
 •  Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement
 •  Netherlands Quarterly of Human Rights
 •  New Journal of European Criminal Law
 •  Nieuw Notarieel Kwartaalschrift
 •  Notamus
 •  Nouvelle Revue du Travail / Nieuw Arbeidsblad
 •  Nullum Crimen
 •  Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk
 •  Pasicrisie Belge
 •  Politie & Recht
 •  Recht, Religie en Samenleving
 •  Rechtskroniek voor het Notariaat
 •  Rechtskundig WeekBlad
 •  Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent
 •  Res & Jura Immobilia
 •  Revue bancaire et financière / Bank- en Financiewezen
 •  Revue belge de droit constitutionnel
 •  Revue belge de droit international
 •  Revue belge du dommage corporel et de médecine légale
 •  Revue critique de jurisprudence belge
 •  Revue de Droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
 •  Revue de droit de l'ULB
 •  Revue de Droit des Technologies de l'Information
 •  Revue de droit intellectuel - L'ingénieur conseil / Tijdschrift intellectuele eigendom
 •  Revue de Droit International et de Droit Comparé
 •  Revue de Droit Pénal et de Criminologie
 •  Revue de Droit Rural / Tijdschrift voor Agrarisch Recht
 •  Revue de Droit Social / Tijdschrift voor Sociaal Recht
 •  Revue de fiscalité régionale et locale
 •  Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
 •  Revue de la faculté de droit de l'Université de Liège
 •  Revue de planification patrimoniale belge et internationale
 •  Revue des Affaires Européennes / Law & European Affairs
 •  Revue du droit des étrangers
 •  Revue du notariat belge
 •  Revue européenne de droit de la consommation / European Journal of Consumer Law
 •  Revue européenne du Droit du Financement de l’Économie
 •  Revue européenne et internationale de droit fiscal / European and International Journal of Tax Law
 •  Revue générale de fiscalité luxembourgeoise
 •  Revue générale des assurances et des responsabilités
 •  Revue Générale du Contentieux Fiscal
 •  Revue interdisciplinaire d'études juridiques
 •  Revue internationale des services financiers / International Journal for Financial Services
 •  Revue Internationale du Patrimoine
 •  Revue pratique des sociétés / Tijdschrift voor Rechtspersoon en vennootschap
 •  Revue pratique des sociétés civiles et commerciales
 •  Revue trimestrielle de droit familial
 •  Revue trimestrielle des droits de l'homme
 •  Sportrecht Journaal
 •  STORM
 •  Themis
 •  Tijdschrift Accountancy & Bedrijfskunde
 •  Tijdschrift Estate Planning
 •  Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens
 •  Tijdschrift voor Belgische Mededinging / Revue de la Concurrence Belge
 •  Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed
 •  Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 •  Tijdschrift voor Gentse en West-Vlaamse rechtspraak
 •  Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht
 •  Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
 •  Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
 •  Tijdschrift voor Notarissen
 •  Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid
 •  Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
 •  Tijdschrift voor politierecht / Revue du droit de police
 •  Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
 •  Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
 •  Tijdschrift voor Wetgeving
 •  Vermogensplanning in de praktijk
 •  Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement

RSS - Officiële bronnen

 •  Laatste update
 •  Arbeidshoven
 •  Arbeidsrechtbank
 •  Belgisch Staatsblad
 •  Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
 •  De Belgische Senaat
 •  De Kamer van Volksvertegenwoordigers
 •  Europees Hof voor de rechten van de mens
 •  Europees Octrooibureau
 •  Gegevensbeschermingsautoriteit
 •  Gerecht van de Europese Unie
 •  Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
 •  Grondwettelijk hof
 •  Hof van beroep
 •  Hof van Cassatie
 •  Hof van Justitie van de Europese Unie
 •  Internationale Arbeidsorganisatie
 •  Publicatieblad van de Europese Unie
 •  Raad van State
 •  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 •  Rechtbank van Eerste Aanleg
 •  Vlaamse Regulator voor de Media
Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Larcier Webdesign by Blue4You