<h2>Eenieder wordt geacht <strong>Strada lex</strong> te kennen</h2>

Inhoud

Strada lex is een heuse virtuele juridische bibliotheek en vormt vandaag het meest volledige drietalige juridische documentaire aanbod in België. Alle wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in alle rechtstakken, hetzij meer dan 2,5 miljoen documentatiebronnen, zijn verzameld op één enkele plek. De tijdschriften en inhoud van verschillende uitgevers evenals de belangrijkste officiële publieke bronnen worden voortdurend bijgewerkt in het Nederlands, Frans en Engels.


Officiële bronnen

Bespaar kostbare tijd: Strada lex centraliseert meer dan 30 Belgische, Europese en internationale officiële bronnen.

Alle officiële juridische documenten worden opgehaald naarmate elke bron online wordt geplaatst en worden gepresenteerd volgens de aard en de publicatiedatum. Via hyperlinks hebt u tevens in een enkele klik toegang tot de voorbereidende werkzaamheden.

Wetgeving

Rechtspraak

Rechtsleer

Varia

Gecoördineerde wetgeving

Het tabblad Gecoördineerde wetgeving bevat een zeer uitgebreide selectie wetgeving gecoördineerd door de auteurs en de teams van de Groep Larcier.

Dit aanbod omvat:

  • Enerzijds de Strada lex Wetgeving die iedere Strada lex-abonnee toegang geeft tot de belangrijkste gecoördineerde normen met een historiek van meerdere jaren;
  • Anderzijds de Larcier Wetboeken, de Larcier Fundamentele Wetboeken, een selectie Larcier Themawetboeken evenals een selectie Larcier Duiding.

Voor elk wetgevend document is het mogelijk de eerdere versies te raadplegen. Een tijdlijn geeft immers duidelijk de historiek van elke tekst weer. Deze nieuwe functionaliteit stelt u in staat om van een versie naar een andere te navigeren, twee versies naast elkaar te leggen en twee versies te vergelijken. In enkele klikken hebt u een duidelijk overzicht van de wijzigingen.

De reeksen Wetboeken die beschikbaar zijn op Strada lex:

  • Larcier Wetboeken
  • Larcier Fundamentele Wetboeken
  • Larcier Themawetboeken Notatiaat
  • Larcier Duiding Gerechtsdeurwaarders

Deze online wetgeving biedt u een maandelijkse update (gecoördineerde en geannoteerde teksten) en een vlottere raadpleging via inhoudstafels, alfabetische registers of chronologische registers.

Permanent Overzicht van Juridische Tijdschriften

Met meer dan 30 jaar aan archieven bevat het Permanent Overzicht van Juridische Tijdschriften (het nieuwe RAJB) samenvattingen van gerechtelijke uitspraken en titels van artikels uit de rechtsleer afkomstig uit meer dan 150 Belgische juridische tijdschriften. Het bevat meer dan 300.000 referenties uit de rechtspraak en de rechtsleer in het Frans en in het Nederlands. Deze referenties zijn geordend op rechtstak volgens de in België gangbare officiële juridische classificatie: UTU (Universele Thesaurus Universel) van de Federale Overheidsdienst Justitie. Dit geeft u de zekerheid resultaten terug te vinden die gesorteerd zijn volgens dezelfde structuur als degene die gebruikt wordt op de officiële sites van de overheid.

Onder de wetenschappelijke leiding van Hans Van Bossuyt en Jean-François van Drooghenbroeck wordt het POJT dagelijks bijgewerkt en beschikt over hyperlinks naar de integrale teksten van meer dan de helft van de geanalyseerde tijdschriften.

Alle referenties van het POJT zijn consulteerbaar via het tabblad “Tijdschriften”, via het trefwoordenregister UTU of per titel van het tijdschrift.

Meer dan 130 tijdschriften

Strada lex geeft u toegang tot meer dan 130 juridische tijdschriften (gecertificeerd met digitale handtekening) waaronder die van de verschillende uitgeefmerken van de Groep Larcier en die van partneruitgevers. Deze tijdschriften zijn beschikbaar in integrale vorm, met archieven van gemiddeld een tiental jaar per tijdschrift. In Strada lex kunt u de inhoudstafels raadplegen van alle beschikbare tijdschriften. Bovendien verschijnen ze sneller online op Strada lex dan de papieren uitgave.

Anthemis

Association pour le droit des étrangers

Biblo

Bruylant

Die Keure

Délégation des Barreaux de France

Fondation des Annales du Notariat et de l'Enregistrement

Intersentia

Jeunesse & Droit

KnopsPublishing

Larcier

Larcier Business

Lexxion

Politeia

Promoculture-Larcier

Story Publishers

Vanden Broele

Wijffels Advocaten

Het Répertoire Notarial - Permanente juridische encyclopedie

Deze permanente juridische encyclopedie van het Belgisch recht en het vergelijkend recht, onder leiding van Myriam Charpentier-Harmel, Frédéric Georges et Jean-Louis Van Boxstael, is integraal beschikbaar in Strada lex. In enkele seconden kunt u met een enkele zoekopdracht bijna 30.000 pagina’s uit de rechtsleer en meer dan 1100 op het scherm herbruikbare modellen (in rtf-formaat) van tweetalige akten doorzoeken.

Het Bestendig handboek huishuur en handelshuur

Het Bestendig handboek huishuur en handelshuur (Story Publishers) biedt u alles wat u nodig hebt. Dit Handboek, voorheen Pauwels & Raes, is sinds 1970 het onafscheidelijke werkinstrument voor huis- en handelshuur.

Onder leiding van Nathalie Puissant biedt het Handboek praktijkgerichte juridische informatie dankzij de vele modellen van akten, tips en casestudy’s. Het biedt permanent de veranderingen in de wetgeving en belangrijke gerechtelijke uitspraken inzake huur.

JurisClasseur Droit comparé

JurisClasseur Droit comparé bestudeert de fundamentele beginselen van het privaatrecht van 50 landen, voornamelijk op het gebied van familierecht en vermogensrecht (handelingsbekwaamheid, huwelijk, echtscheiding, adoptie, successie,…) en presenteert de toepasselijke collisieregels.

Bijna 2000 monografieën

Strada lex bevat bijna 2000 monografieën gepubliceerd door de uitgeefmerken van de Groep Larcier (Bruylant, Larcier, Larcier Business, Promoculture-Larcier) en door partneruitgevers zoals Edi. Pro.

Activeer de elektronische versie van uw monografie op Strada lex met de code die op de keerzijde van de kaft gedrukt is.

Vergemakkelijk u het zoeken dankzij de classificatie per reeks en per uitgever.

De Rente calculator

Met de Rente calculator kunt u rentes berekenen op verschillende manieren, met verschillende soorten rentevoeten, tussentijdse betalingen, aftrekmethoden voor deze tussentijdse betalingen, enz. Hij kan onder meer worden gebruikt in het kader van ingebrekestellingen (bijvoorbeeld voor onbetaalde facturen), maar ook voor vonnissen en in andere situaties.

De Rente calculator is bedoeld om het berekenen van rentes eenvoudig, snel en economisch te maken, ongeacht de hoofdsom. Het instrument maakt gebruik van de laatste rentevoeten: wettelijke rentevoet van 2014; rentevoet voor betalingsachterstand: de officiële tot juni 2014; hoofdrentevoet voor herfinanciering van de Europese Centrale Bank: rentevoet van 11 juni 2014.

Strada lex is door DBiT ontwikkeld, een dochteronderneming van Groep Larcier